Bài 1: Tạo bảng quản lý nhân viên trên excel kết hợp VBA

Bài 1: Tạo bảng quản lý nhân viên trên excel kết hợp VBA

Hôm nay thư viện số sẽ chia sẻ cho các bạn viết chương trình quản lý nhân viên bằng Excel kết hợp với VBA.

Trong bài học Tạo bảng quản lý nhân viên bằng Excel này bạn sẽ học được gì

1. Học được cách tạo định dạng bảng trên Excel và hiểu thêm về hàm Offset

2. Có thể tạo ra được bảng thêm nhân viên bằng VBA

3. Tạo ra bảng sửa nhân viên trên excel với VBA

Bắt đầu bài học tạo bảng Quản lý nhân viên trên Excel

B1: Tạo bảng danh sách nhân viên

– Để tạo được bảng danh sách nhân viên như ở trên chúng ta chọn vùng cần tạo bảng, sau đó click chuột phải chọn: Format Cells >> Tab Border >>chọn đường viền cho bảng như hình dưới

Như vậy mọi người đã tạo được bảng trong excel

* Đánh số cột tự động bằng hàm COLUMN()

+ Để đánh số cho các cột ta dùng hàm =COLUMN() để tạo số cho các cột như hình dưới

* Tạo nút thêm nhân viên:

+ Để tạo nút thêm nhân viên: Ta vào: INSERT >> SHAPES >> chọn khối hình cần

+ Sau đó ta vẽ nút bấm ra rồi vào Format để định dạng cho nút bấm theo ý mình

+ Như vậy là bạn đã tạo xong bản danh sách nhân viên

Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo bảng thêm nhân viên

 

Categories: Học Excel
Tags: vba

Write a Comment

<