80 cấu trúc tiếng anh thường gặp trong đề thi Đại học

0
14

80 cấu trúc tiếng anh thường gặp trong đề thi Đại học gồm những cấu trúc câu thường thấy trong các đề thi đại học.

Ebook bao gồm những cấu trúc câu được ghi chú theo công thức dễ hiểu, kèm theo đó là các ví dụ cụ thể. Đồng thời có cả ví dụ điễn giải cho ví dụ cụ thể.

TẢI MIỄN PHÍ