8 Phương Pháp Giải Nhanh Vật Lý Bằng Máy Tính Casio

0
28

Cuốn Ebook này sẽ giới thiệu và hướng dẫn cho các em thí sinh khối 12 sử dụng máy tính cầm tay Casio để giải bài toán Vật lý một cách nhanh nhất và chính xác nhất.

Dưới đây là 8 phương pháp tốt nhất được tổng hợp lại vào trong một ebook và gửi đến các em, các phương pháp giải nhanh vật lý bằng máy tính casio bao gồm:

– Phương pháp 1: Ứng dụng tích phân trong máy tính Casio giải nhanh dao động cơ và điện xoay chiều

– Phương pháp 2: Kỹ thuật dò đáp án

– Phương pháp 3: Giải quyết bài toán cho phương án gần đúng

– Phương pháp 4: Gán dữ liệu

– Phương pháp 5: Kỹ thuật bảng

– Phương pháp 6: Ứng dụng số phức

– Phương pháp 7: Tìm bội số chung nhỏ nhất trong giao thoa ánh sáng

– Phương pháp 8: Tìm bước sóng đa sắc trong giao thoa ánh sáng

TẢI MIỄN PHÍ