Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc theo tháng phần 1

Lập bảng kế hoạch chi tiết công việc theo tháng phần 1

Xin chào các bạn ! Hôm nay thư viện số xin chia sẻ cho các bạn về cách lâp bảng chi tiết công việc theo tháng

Các bước lập bảng kế hoạch công việc theo tháng

+ Xây dựng sheets phân công công việc chi tiết

=> Bảng này các bạn có thể định dạng màu chữ theo 3 bài trước mình trình bày nhé, mình ko nói lại. Chi tiết bạn xem ở video.

=> Trong kết quả mình nói thêm câu lệnh IF ở đây: =if( nếu ngày hoàn thành =””, “Chưa hoàn thành”, if(ngày hoàn thành <= ngày hết hạn,” Hoàn thành”,”Trễ Dealine”)

Ví dụ trong bài của mình là: =IF(D6=””,”Chưa hoàn thành”,IF(D6<=C6,”Hoàn Thành”,”Trễ Dealine”))

+ Xây dựng sheets theo dõi lịch báo cáo theo ngày tháng