Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp – Phần 1

0
4

Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp

Cuốn sách Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp bao gồm 2 phần, được biên soạn dựa trên kinh nghiêm giảng dạy, nghiên cứu, hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp nhiều năm ở bậc Đại học. Dùng để giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Hệ thống điện, điện tử,  ngành kỹ thuật điện thuộc hệ chính quy, hệ tại chức các trường đại học, cao đẳng. Sách cũng có thể làm tài liệu tham khảo bổ ích cho các kỹ sư, cán bộ hiện đang công tác trong các lĩnh vực của ngành Điện và các sinh viên ngành điện nói chung.

Phần 2 các bạn có thể tham khảo và tải giáo trình miễn phí tại đây: Giáo trính nhà máy điện và trạm biến áp phần 2

Cuốn sách bao gồm 9 chương:

Chương 1: Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp.

Giới thiệu các loại nhà máy điện, đồ thị phụ tải của các nhà máy và các chế độ làm việc của điểm trung tính hệ thống điện.

Chương 2: Sự phát nóng của dây dẫn và khí cụ điện.

Nghiên cứu phương trình phát nóng của dây dẫn trần đồng nhất khi làm việc bình thường cũng như khi ngắn mạch. Cách xác định nhiệt độ cuối cùng của dây dẫn khi ngắn mạch.

Chương 3: Lực động điện trong khí cụ điện và dây dẫn.

Giới thiệu cách tính lực động điện khi hai vật dẫn đặt song song, cách xác định lực động điện khi ngắn mạch 2 pha, 3 pha.

Chương 4: Thanh dẫn – Sứ cách điện – Cáp điện lực.

Trình bày cách lựa chọn thanh dẫn, sứ cách điện, cáp điện lực và kiểm tra sự ổn định của chúng theo kiểu kỹ thuật điện.

Chương 5: Thiết bị cao áp.

Giới thiệu quá trình phát sinh hồ quang điện và các biện pháp dập tắt nó khi cắt mạch điện. Chức năng của các khí cụ điện và các điều kiện lựa chọn chúng.

Chương 6: Máy biến áp điện lực.

Trình báy cách tính toán chế độ của máy biến áp, xác định khả năng quá tải thường xuyên, quá tải sự cố của máy biến áp…

Chương 7: Sơ đồ nối điện và tự dùng của nhà máy điện và trạm biến áp.

Trình bày các dạng sơ đồ nối điện cơ bản trong nhà máy điện, trạm biến áp và mạng điện. Cách tính toán kinh tế, ký thuật chọn phương án tối ưu. Cuối cùng giới thiệu sơ đồ điện tự dùng trong các nhà máy điện.

Chương 8: Thiết bị phân phối điện.

Chương 9: Hệ thống điều khiển và kiểm tra.

Sau mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và các bài tập nhằm giúp sinh viên nắm chắc nội dung bài học và hiểu sâu thêm về kỹ thuật. Sau cuối mỗi bài tập có đáp án để kiểm tra độ chính xác.

TẢI MIỄN PHÍ