Viết chương trình quản lý chi phí trên Excel

Viết chương trình quản lý chi phí trên Excel

Xin chào các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn viết chương trình quản lý chi phí trên excel 2016

Tạo file quản lý chi phí trên excel

Bước 1: Chuẩn bị file Excel gồm có  sheet như sau:

– Sheets 1: Liệt kê loại chi phí và chi tiết về các loại chi phí

– Sheets 2: Bảng nhập chi tiết các loại chi phí

Bước 2: Tạo bảng phân tích chi phí bằng công cụ: Pivot Table

+ Chọn vùng bảng cần tạo để phân tích dữ liệu sau đó vào menu: INSERT >>PIVOT TABLE

+ Một hộp thoại hiện lên, ta để các thông số mặc định sau đó nhấn OK sẽ sinh ra 1 sheets mới rồi từ sheets đó ta sẽ thiết kế ra bảng phân tích

+ Tại cửa sổ Pivot table Fields ta chọn các ô cần lấy ra để phân tích

+ Tiếp theo click chuột phải vào bảng Pivot Table chọn group >> chọn mỗi cột tháng

Sau đó nhấn OK ta được bảng đã group theo tháng. Sau đó ta cần di chuyển bảng này về phía sau trong bảng tính để ẩn đi

+ Tiếp theo vào: INSERT >> chọn biểu đồ cần thể hiện

Sau đó bạn xóa các text không cần thiết

+ Tiếp thep bạn vào: INSERT >> SLICER

và chọn các trường bạn cần điều khiển biểu đồ

+ Phần còn lại là chỉnh các form điều khiển theo ý mình bằng cách vào OPTIONS và thiết kế thay đổi theo ý của mình.

Xem Video hướng dẫn tạo bảng quản lý chi phí


Chúc bạn thành công !

Write a Comment

<