Xây dựng chương trình phân công nhân sự theo dự án

Xây dựng chương trình phân công nhân sự theo dự án

Tiếp tục seri mỗi ngày một ứng dụng. Hôm nay Thư viện số xin chia sẻ bài viết ” Xây dựng chương trình phân công nhân sự theo dự án”

1. Xây dựng chương trình phân công nhân sự theo dự án

+ Ta cần chuẩn bị 1 sheets gồm các trường như: Dự án, đơn vị thực hiện, người phụ trách, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, phần trăm hoàn thành … theo thực tế của bạn.

Ví dụ phân công nhân sự theo dự án

+ Để định dạng được bảng đẹp như trong mẫu thì các bạn vui lòng xem video ở cuối bài viết để hiểu được cách định dạng bảng như vậy nhé

+ Chọn tất cả các bảng sau đó tao vào: INSERT >> PIVOT TABLE

Tại đây một hộp thoại hiện nên ta để mặc định sau đó nhân vào OK sẽ tạo ra 1 sheets mới

2. Định dạng lại phần quản lý lọc nhân sự theo dự án

+ Chọn tất cả các trường như trong hình bên dưới

+ Bây giờ chúng ta cần định dạng lại bảng cho đẹp bằng cách vào: Design >> Report Layout >> Show in Tabular Form

+ Tiếp theo ta cần phải gộp lại các trường dự án với nhau bằng cách: click chuột phải vào  tên dự án rồi chọn “Pivot Table Options..”

+ Tích chọn vào: “Merge and Center Cell with labels” để gộp các đơn vị lại sau đó nhấn ok

+ Bây giờ chúng ta cần bỏ các Total cho bảng đẹp hơn. Ví dụ ở đây bỏ “Đơn vị 1 Total” thì ta cần chọn trường đó, sau đó click chuột phải và chọn bỏ tích ” Subtotal “Đơn vịt thực hiện”

Tương tự cho các nhãn Total còn lại trong bảng phân công nhân viên theo dự ánta sẽ được kết quả như sau

+ Tiếp theo ta cần bỏ có ” dấu trừ” trên bảng và “Grand Total” ta làm như sau: click chuột phải vào bảng và chọn ” Pivot Table Options”

> Để bỏ dấu trừ ta bỏ dấu tích tại ô: Show expand / Collapse buttons

> Để bỏ “Grand Total” ta bỏ dấu tích tại ” Show grand totals for rows” và “Show grand totals for columns”

> Để dữ liệu của bảng sẽ tự động cật nhật từ sheets 1 vào sheets 2 thì chuyển sang tab: Data >> chọn dấu tích vào ” Refesh data when opening the file”

Như vậy ta sẽ được kết quả như sau

+ Bây giờ ta sẽ tạo các ô điều khiển cho bảng Pivot tables bằng cách vào: INSERT >> SLICER

sau đó ta chọn các trường cần điều khiển, sau đó bạn nhấn ok

Tiếp theo chúng ta sẽ sắp sếp lại bảng sao cho đẹp hơn. Chi tiết bạn có thể xem video dưới đây để hiểu rõ hơn. Vậy là chúng ta đã có kết quả như sau

 

3. Video hướng dẫn xây dựng chương trình quản lý dự án

Chúc các bạn thành công !

Write a Comment

<